ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Κωδ. Έργου: 62412100
Ημ. Έναρξης: 06.03.2023
Ημ. Λήξης: 05.05.2023
Ημ. Έγκρισης: 17.02.2023
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 4.960,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΚΕ946ΨΖΣ4-ΖΒ4
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ
Email: kkir@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK REGISTER) ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΑΝΠΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡ
Go to Top