ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ SAP ARIBA ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ HELLENIQ ENERGY HOLDINGS Α.Ε.

Κωδ. Έργου: 62409100
Ημ. Έναρξης: 02.12.2022
Ημ. Λήξης: 30.03.2024
Ημ. Έγκρισης: 02.12.2022
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: HELLENIC PETROLEUM DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε
Προϋπολογισμός: 88.660,00 €
Α.Δ.Α.: 9ΡΨΝ46ΨΖΣ4-5ΩΗ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Email: panayiot@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ HELLENIQ ENERGY HOLDINGS Α.Ε. ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ) ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ:
(Ι) ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SAP ARIBA ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ HELLENIC ENERGY HOLDINGS A.E. (ΙΙ) ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.
Go to Top