ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ “ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”Κωδ. Έργου: 68164500
Ημ. Έναρξης: 23.06.2023
Ημ. Λήξης: 31.12.2024
Ημ. Έγκρισης: 23.06.2023
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛ. ΜΕΤΑΦ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΨΚΛ46ΨΖΣ4-ΙΓΤ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠ΄ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠ’ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠ΄ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Go to Top