ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠ (ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2022-2023 ΚΑΙ 2023-2024)Κωδ. Έργου: 68163000
Ημ. Έναρξης: 01.01.2023
Ημ. Λήξης: 31.10.2024
Ημ. Έγκρισης: 21.12.2022
Σχολή: ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 41.954,00 €
Α.Δ.Α.: 64ΒΡ46ΨΖΣ4-8Τ1
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Email: gpanta@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.
Go to Top