ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κωδ. Έργου: 67108300
Ημ. Έναρξης: 02.04.2018
Ημ. Λήξης: 30.11.2019
Ημ. Έγκρισης: 02.04.2018
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ.
Τομέας: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Χρηματοδότης: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2016-17, ΓΓΕΤ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Προϋπολογισμός: 10.297,52 €
Α.Δ.Α.: 6ΙΔ546ΨΖΣ4-Ν2Φ
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΛΑΜΗΣ
Email: adoulam@cs.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.