ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ

Κωδ. Έργου: 65122200
Ημ. Έναρξης: 01.11.2002
Ημ. Λήξης: 31.10.2005
Ημ. Έγκρισης: 15.11.2002
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Επ. Υπευθ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ-ΦΩΚΑΣ
Email: gcosmet@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΤΡΌΠΟΥ ΟΡΓ’ΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1836..
Go to Top