ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

Κωδ. Έργου: 65189800
Ημ. Έναρξης: 01.04.2011
Ημ. Λήξης: 31.12.2011
Ημ. Έγκρισης: 09.05.2011
Σχολή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Χρηματοδότης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΜΠ
Προϋπολογισμός: 165.396,69 €
Επ. Υπευθ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ
Email: abari@cs.ntua.gr
Περιγραφή: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 65/1895. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙ
Go to Top