ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΜ’ΔΑ ΤΟΥ PSFC-MIT(USA)ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ,ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΝ. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ SPARC,ARC,ALCATOR C-MOD,DIII-D,ΜΙΡΡΟR &SPHERICAL TOKAMAK

Κωδ. Έργου: 95019500
Ημ. Έναρξης: 26.05.2021
Ημ. Λήξης: 31.12.2024
Ημ. Έγκρισης: 26.05.2021
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦ/ΓΩΝ
Χρηματοδότης: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Προϋπολογισμός: 32.295,14 €
Α.Δ.Α.: ΨΜΡΟ46ΨΖΣ4-ΝΓΖ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΤΖΑΝΙΔΗΣ
Email: kyriakos@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤ
Go to Top