ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κωδ. Έργου: 62418300
Ημ. Έναρξης: 28.09.2023
Ημ. Λήξης: 27.09.2024
Ημ. Έγκρισης: 15.09.2023
Σχολή: ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΤΑΛ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: ENVECO Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 32.130,88 €
Α.Δ.Α.: 6ΓΡΗ46ΨΖΣ4-ΒΔΡ
Επ. Υπευθ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ
Email: paspali@metal.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΞΕΟΣ-ΒΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
Go to Top