ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ “ΥΠΕΡ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ” ΥΛΙΚΑ

Κωδ. Έργου: 95004600
Ημ. Έναρξης: 01.04.2018
Ημ. Λήξης: 31.03.2023
Ημ. Έγκρισης: 18.12.2017
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Χρηματοδότης: ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛΚΕ ΕΜΠ
Προϋπολογισμός: 85.402,62 €
Α.Δ.Α.: 7Ν0646ΨΖΣ4-ΣΙΑ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΗ
Email: mfou@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ.....