ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κωδ. Έργου: 62396100
Ημ. Έναρξης: 13.09.2021
Ημ. Λήξης: 12.09.2023
Ημ. Έγκρισης: 24.06.2021
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6ΠΙΛ46ΨΖΣ4-ΡΓΨ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΣΗΣ
Email: nikos@itia.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Go to Top