ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κωδ. Έργου: 62374400
Ημ. Έναρξης: 19.11.2018
Ημ. Λήξης: 18.11.2020
Ημ. Έγκρισης: 19.11.2018
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 7Ν6Γ46ΨΖΣ4-Ν86
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΣΗΣ
Email: nikos@itia.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ..