ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κωδ. Έργου: 62374400
Ημ. Έναρξης: 19.11.2018
Ημ. Λήξης: 18.11.2020
Ημ. Έγκρισης: 19.11.2018
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 7Ν6Γ46ΨΖΣ4-Ν86
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΣΗΣ
Email: nikos@itia.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ..
Go to Top