ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ. Έργου: 62419100
Ημ. Έναρξης: 13.10.2023
Ημ. Λήξης: 12.10.2028
Ημ. Έγκρισης: 13.10.2023
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6ΦΠ846ΨΖΣ4-Ψ8Ω
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΜΑΗΣ
Email: mamais@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΛΥΜΑΤΩΝ, ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΛΥΜΑΤΩΝ, ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).
Go to Top