ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΤΡ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Κωδ. Έργου: 62148300
Ημ. Έναρξης: 01.12.2001
Ημ. Λήξης: 30.11.2007
Ημ. Έγκρισης: 17.01.2002
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Χρηματοδότης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Προϋπολογισμός: 352.164,34 €
Επ. Υπευθ.: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Email: skchatz@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ,ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.........
Go to Top