ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΤΡ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Κωδ. Έργου: 62148300
Ημ. Έναρξης: 01.12.2001
Ημ. Λήξης: 30.11.2007
Ημ. Έγκρισης: 17.01.2002
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Χρηματοδότης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Προϋπολογισμός: 352.164,34 €
Επ. Υπευθ.: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Email: skchatz@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ,ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.........