ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ JPEG2000 ΣΕ ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Κωδ. Έργου: 62260000
Ημ. Έναρξης: 15.04.2011
Ημ. Λήξης: 14.08.2011
Ημ. Έγκρισης: 03.07.2009
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΚΑΙ Η/Υ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 8.330,00 €
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Email: geconom@microlab.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ JPEG2000 ΣΕ ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ