ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδ. Έργου: 62413500
Ημ. Έναρξης: 08.06.2023
Ημ. Λήξης: 07.06.2028
Ημ. Έγκρισης: 24.03.2023
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 655946ΨΖΣ4-ΞΒΧ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Email: panayiot@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛ
Go to Top