ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Κωδ. Έργου: 62418700
Ημ. Έναρξης: 25.10.2023
Ημ. Λήξης: 24.10.2026
Ημ. Έγκρισης: 29.09.2023
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 51.987,00 €
Α.Δ.Α.: 94ΖΟ46ΨΖΣ4-ΓΟΙ
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
Email: annazervaki@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM), ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΧRD), ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΟΠΩΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ / ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Go to Top