ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Κωδ. Έργου: 67111000
Ημ. Έναρξης: 08.10.2018
Ημ. Λήξης: 30.11.2019
Ημ. Έγκρισης: 08.10.2018
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Χρηματοδότης: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2016-17, ΓΓΕΤ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Προϋπολογισμός: 12.793,40 €
Α.Δ.Α.: 65ΚΑ46ΨΖΣ4-Φ4Β
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
Email: skolonia@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 2)ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 4)ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ..
Go to Top