Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Κωδ. Έργου: 95018900
Ημ. Έναρξης: 12.03.2021
Ημ. Λήξης: 28.12.2021
Ημ. Έγκρισης: 12.03.2021
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Προϋπολογισμός: 28.835,89 €
Α.Δ.Α.: ΨΠ2646ΨΖΣ4-Θ2Ν
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Email: antkar@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ...
Go to Top