ΕΡΓΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Κωδ. Έργου: 62291100
Ημ. Έναρξης: 01.11.2011
Ημ. Λήξης: 31.12.2022
Ημ. Έγκρισης: 10.11.2011
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 29.650,48 €
Α.Δ.Α.: Β41Γ46ΨΖΣ4-ΙΛΖ
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ
Email: kkir@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.....
Go to Top