ΕΡΓΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΙΙ

Κωδ. Έργου: 62412000
Ημ. Έναρξης: 03.04.2023
Ημ. Λήξης: 02.04.2028
Ημ. Έγκρισης: 17.02.2023
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΚΕ946ΨΖΣ4-ΖΒ4
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ
Email: kkir@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Go to Top