ΕΡΓΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠ

Κωδ. Έργου: 62331500
Ημ. Έναρξης: 01.03.2015
Ημ. Λήξης: 31.12.2022
Ημ. Έγκρισης: 23.03.2015
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 20.027,50 €
Α.Δ.Α.: Ω5ΙΟ46ΨΖΣ4-ΛΒΑ
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
Email: managno@nuclear.ntua.gr
Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ : Γ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ,ΡΑΔΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ,ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΟΝΙΟΥ,ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ,ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΡΑΔΟΝΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ,ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕ
Go to Top