ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣ (ΣΜΗΕΑ)Κωδ. Έργου: 98002300
Ημ. Έναρξης: 06.12.2021
Ημ. Λήξης: 05.12.2022
Ημ. Έγκρισης: 01.12.2021
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΗΧ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, AS PROTE MARITIME LTD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.200,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΠΟ746ΨΖΣ4-Ψ9Ω
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΙΤΑΣ
Email: vspitas@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΥΟ (2) ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣ (ΣΜΗΕΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Go to Top