ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ &ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΕΙΘΗΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Κωδ. Έργου: 62321700
Ημ. Έναρξης: 01.06.2014
Ημ. Λήξης: 31.12.2022
Ημ. Έγκρισης: 10.07.2014
Σχολή: ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ
Τομέας: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 123.000,00 €
Α.Δ.Α.: 7ΩΟΟ46ΨΖΣ4-Υ2Π
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Email: nomikos@metal.ntua.gr
Περιγραφή: (ΕΔΕΙΛ 18/12/17 Δ.Σ.)ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ","ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ
Go to Top