ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Η/ΚΑΙ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤ

Κωδ. Έργου: 62421000
Ημ. Έναρξης: 22.12.2023
Ημ. Λήξης: 21.12.2028
Ημ. Έγκρισης: 24.11.2023
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 9Λ8746ΨΖΣ4-ΣΒΓ
Επ. Υπευθ.: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ
Email: elvintz@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 1) Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 2) Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ, Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Go to Top