ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ ΑΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

Κωδ. Έργου: 62389900
Ημ. Έναρξης: 30.10.2020
Ημ. Λήξης: 31.12.2020
Ημ. Έγκρισης: 30.10.2020
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ.
Τομέας: ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χρηματοδότης: ΟΑΣΑ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 6.200,00 €
Α.Δ.Α.: 941Φ46ΨΖΣ4-Θ5Γ
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ
Email: kkepap@gmail.com
Περιγραφή: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΟΧΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧ
Go to Top