ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ &ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΕ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κωδ. Έργου: 95018300
Ημ. Έναρξης: 08.03.2021
Ημ. Λήξης: 10.01.2023
Ημ. Έγκρισης: 08.03.2021
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΑΙΧΜΗΣ
Χρηματοδότης: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Προϋπολογισμός: 48.483,61 €
Α.Δ.Α.: 6Ρ0Λ46ΨΖΣ4-Υ55
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
Email: eletsaka@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΕΥΕ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ
Go to Top