ΓΑΙΟ-ΟΡΑΜΑ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΤΤΡ4-0359953Κωδ. Έργου: 68163400
Ημ. Έναρξης: 21.07.2023
Ημ. Λήξης: 13.12.2024
Ημ. Έγκρισης: 21.07.2023
Σχολή: ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔΕΠ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΓΓΕΚ
Προϋπολογισμός: 134.000,00 €
Α.Δ.Α.: 985846ΨΖΣ4-6ΕΙ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗ
Email: maria@metal.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΤΤΡ4-0359953, ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΟΠΥ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ/ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΓΙΝ
Go to Top