Α ΦΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ O.P.S. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΕΝ

Κωδ. Έργου: 62413800
Ημ. Έναρξης: 04.04.2023
Ημ. Λήξης: 23.09.2023
Ημ. Έγκρισης: 24.03.2023
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛ. ΜΕΤΑΦ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Α.Δ.Α.: 655946ΨΖΣ4-ΞΒΧ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΡΙΔΗΣ
Email: dsvlr@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α'ΦΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡ
Go to Top