Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Κωδ. Έργου: 62416500
Ημ. Έναρξης: 11.07.2023
Ημ. Λήξης: 10.07.2028
Ημ. Έγκρισης: 30.06.2023
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛ. ΜΕΤΑΦ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6Δ7Τ46ΨΖΣ4-ΛΟ0
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Περιγραφή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ) ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Go to Top