ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κωδ. Έργου: 65137502
Ημ. Έναρξης: 01.01.2004
Ημ. Λήξης: 31.12.2008
Ημ. Έγκρισης: 02.07.2004
Σχολή: ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠ.
Τομέας: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Επ. Υπευθ.: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Email: skaran@math.ntua.gr
Περιγραφή: ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.