ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ / ΥΠΟΕΡΓΟ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ

Κωδ. Έργου: 65230900
Ημ. Έναρξης: 31.08.2021
Ημ. Λήξης: 13.07.2026
Ημ. Έγκρισης: 31.08.2021
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΕΛΚΕ ΕΜΠ/ΧΡΗΜ.ΔΑΝΕΙΟΔΟΤ. ΥΠΑΙΘ
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Α.Δ.Α.: ΨΦΖ946ΨΖΣ4-ΠΡΩ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Email: chatzi@naval.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛ
Go to Top