ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

Κωδ. Έργου: 65137500
Ημ. Έναρξης: 01.01.2004
Ημ. Λήξης: 31.12.2008
Ημ. Έγκρισης: 02.07.2004
Σχολή: ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠ.
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 48.000,00 €
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Email: kkouli@math.ntua.gr
Περιγραφή: ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.