ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδ. Έργου: 91017500
Ημ. Έναρξης: 25.04.2024
Ημ. Λήξης: 24.01.2025
Ημ. Έγκρισης: 01.04.2024
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 186.000,00 €
Α.Δ.Α.: 9Π0846ΨΖΣ4-ΞΨ5
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΞΤΟΣ
Email: asextos@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 4270/2014 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΥΠ243/3-4-2023 ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΚΥΑ (Β'2943).
Go to Top