ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗ-ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ PVM

Κωδ. Έργου: 65101400
Ημ. Έναρξης: 01.05.2000
Ημ. Λήξης: 30.04.2002
Ημ. Έγκρισης: 01.06.2000
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΡΕΥΣΤΩΝ
Χρηματοδότης: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΕΠΙΣΕΥ
Προϋπολογισμός: 11.738,81 €
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ
Email: kgianna@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ .Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PVM