ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κωδ. Έργου: 98003100
Ημ. Έναρξης: 12.04.2023
Ημ. Λήξης: 08.12.2023
Ημ. Έγκρισης: 12.04.2023
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΣΠΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 45.632,00 €
Α.Δ.Α.: Ψ9ΗΡ46ΨΖΣ4-Τ9Φ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
Email: mfragiadakis@gmail.com
Περιγραφή: ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (SHM) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΛΑΒΩΝ 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SHM ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SHM ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (REDUCED ORDER), 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SHM ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ CNN ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Go to Top