ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ

Κωδ. Έργου: 62418600
Ημ. Έναρξης: 06.10.2023
Ημ. Λήξης: 05.04.2024
Ημ. Έγκρισης: 29.09.2023
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛ. ΜΕΤΑΦ/ΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός: 35.960,00 €
Α.Δ.Α.: 94ΖΟ46ΨΖΣ4-ΓΟΙ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΙΚΟΣ
Email: niven@deslab.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΙΜΕ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗΝ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΧΕΠΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
Go to Top