ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδ. Έργου: 95021500
Ημ. Έναρξης: 15.02.2022
Ημ. Λήξης: 30.06.2022
Ημ. Έγκρισης: 15.02.2022
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ.
Τομέας: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Χρηματοδότης: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Προϋπολογισμός: 6.000,18 €
Α.Δ.Α.: ΨΩ5Δ46ΨΖΣ4-55Ζ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
Email: v.vescoukis@cs.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΝΤΑ ΠΟΛΥ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ (THREADS). ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ MICROSERVICES ΜΕ ΧΡΗΣΗ ORCHESTRATOR ΚΑΙ CHOREOGR
Go to Top