ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Κωδ. Έργου: 62272400
Ημ. Έναρξης: 04.06.2010
Ημ. Λήξης: 30.09.2011
Ημ. Έγκρισης: 04.06.2010
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ-WWF ΕΛΛΑΣ
Προϋπολογισμός: 18.150,00 €
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Email: arvis@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ