ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κωδ. Έργου: 65220700
Ημ. Έναρξης: 01.01.2018
Ημ. Λήξης: 31.12.2021
Ημ. Έγκρισης: 29.12.2017
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΔΙΑΘ.ΚΟΝΔ.ΕΛΚΕ 2018 ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΜΠ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Α.Δ.Α.: Ω6ΖΕ46ΨΖΣ4-ΘΒ9
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
Email: cvsapoun@central.ntua.gr
Go to Top