ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No:50/2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Σύμπτυξη εθνικών συμμετοχών», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 67/0982 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη.

Τόπος παράδοσης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών (κτίριο ‘Ο’).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία διαγωνισμού: 17-12-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 17-12-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.