ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30/2015 Για την προμήθεια ένδεκα (11) σερβοκινητήρων με ενσωματωμένο μειωτήρα και encoder (ενός 509425, ενός 509426, ενός 457463, τεσσάρων 337029 και τεσσάρων 509428) για εφαρμογές ρομποτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1143 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.712,32 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Maxon Motor AG, Brünigstrasse 220, P.O. Box 263, CH-6072, Sachseln, VAT: CHE 106 842 848 MWST.