Περιληπτική Προκήρυξη 109/2014 για την προμήθεια συνόλου ενισχυτών μικροκινητήρων αποτελούμενο από 12 ενισχυτές AZBDC12A8 και 4 ενισχυτές AZBDC10A4. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης « Αριστεία: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1143 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ε. Παπαδόπουλο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.225,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία AMC EUROPE KFT, 2045 Torokbalint, Csiri utca 13, Hungary.