Διαδικασία:

Για την κατάθεση της αίτησης σας, απαιτείται η είσοδος σας στο e-research με τους ιδρυματικούς σας κωδικούς. Μετά την επιτυχημένη πιστοποίηση σας θα δείτε στο μενού την επιλογή Ε.Η.ΔΕ. από την οποία θα μπορέσετε να ξεκινήσετε την καταχώρηση του ερωτηματολογίου.

Παράρτημα:
Ηλεκτρονικά έντυπα προς συμπλήρωση για την υποβολή αιτήσεων προς την ΕΗΔΕ
Έντυπο Αίτησης Ε.Η.Δ.Ε.

Πρόεδρος
Ανδρέας Ανδρεόπουλος
τηλ. 210-7723177

Γραμματεία
Κατερίνα Μινέσχου
τηλ. 210-7724492

e-mail: ehde@mail.ntua.gr