Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «AEROMET II» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 96/000400, στο πλαίσιο του Προγράμματος «EURAMET-EMPIR» που χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκή Ένωση», με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Φ. Τσόπελα.