Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μετρήσεις ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση διεργασιών της βιομηχανίας τροφίμων φαρμάκων και καλλυντικών – Στήριξη Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών» με Κ.Α. 62/3062, που χρηματοδοτείται από διάφορους χρηματοδότες, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα.`