Το σύστημα υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ΠΕΒΕ 2020 έχει ανοίξει.

https://peve.elke.ntua.gr