ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 39 ΤΟΥ Ν. 4387/16

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας επήλθε μείωση των ποσοστών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων που υπάγονται στην παράγραφο 9 του άρθρ. 39 του Ν. 4387/2016 τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

 

Για το διάστημα 1/6/2019 έως 31/05/2022: από 3,5% σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και από 3,5% σε 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου.

Το μηχανογραφικό σύστημα στο πεδίο Εργαλεία / Υπολογισμός Συμβάσεων έχει προσαρμοστεί στα νέα ποσοστά κρατήσεων και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι μπορούν να το χρησιμοποιούν για τον ορθό υπολογισμό των ποσών των τιμολογίων των ερευνητών. Επικουρικά, επισυνάπτεται το εργαλείο υπολογισμού των κρατήσεων σε μορφή excel.