Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ‘’ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2286, το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΙΚΥ», με Ε.Υ τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας ΕΜΠ Καθ. Μ. Κάβουρα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23-08-2019