Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή υπηρεσιών τρίτου μέρους για την επίβλεψη των δοκιμών παραλαβής του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 62/3757 και Ε.Υ τον Καθ. Δ. Χουντάλα, που χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ/ΔΜΚΘ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23-07-2019